Vastuu ympäristöstä

Rakennamme turvallisempaa ja ekologisempaa huomista, katsomme kauas tulevaisuuteen, kannamme vastuumme ja tuemme kestävää kehitystä. Päämääränämme on tarjota asiakkaillemme eri käyttötarkoituksiin soveltuva laadukas käyttäjä- ja ympäristöturvallinen tuote, jonka valmistuksessa on huomioitu myös CE -laatuvaatimusstandardin tiukat kriteerit.

Tuotantoketjun teknologinen puhtaus

Tuotteiden ohella olemme panostaneet koko tuotantoketjun puhtauteen. Emissioiden (VOC) vähentämisen lisäksi olemme pienentäneet tuotantomme aiheuttamaa ympäristökuormaa merkittävästi. Tehtaallemme tehdyn VOC- päästöjen (haihtuvat orgaaniset liuottimet) hallintasuunnitelman pohjalta olemme pystyneet vähentämään tuotantomme VOC-päästöjä peräti 33%. Tämä on seurausta tuotantomme ja tuotteidemme liuotteiden minimoimisesta ja tuotantoprosessiemme parantamisesta.

Bioraakaaineita sisältävät tuotteet

Decofloor SL CSM PU Comfort HM True Colors
Bio sisältö 37 % 47 % 67 %
Luonnon materiaalien osuus 71 % 57 % 76 %
  • Kestävän kehityksen periaatteisiin sitoutuminen
  • Ympäristön kuormituksen vähentäminen
  • CO2 ja kasvihuonekaasujen (GHG) merkittävä väheneminen
  • Öljypohjaisten raaka-aineiden sisällön vähentäminen
  • Nopeasti uusiutuvien raaka-aineiden sisällön lisääminen
  • Energia- ja ekotehokkuus
  • Sisäilman laadun parantaminen